สวัสดิการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
1. รถรับ - ส่ง 9 สายนนทบุรี, ปากเกร็ด, สวนสยาม - สุขาฯ 3, มีนบุรี, หนองจอก, สะพานพระปิ่นเกล้า - วัดยาง, สะพานใหม่, กม. 4, สำโรง - บางนา - ศรีนครินทร์ 
2. ชุดยูนิฟอร์มฟรี
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ + สหกรณ์ร้านค้า
4. พักร้อนสูงสุด 12 วัน ต่อ ปี 
5. เบี้ยประกันภัย 
6. เบี้ยขยันประจำปี
7. ค่าเข้ากะ
8. สวัสดิการรักษาพยาบาล
9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บุตร บิดา มารดา คู่สมรส ถึงแก่กรรม
10. เงินช่วยเหลือการลาออกตามอายุงาน
11. เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
12. โบนัสประจำปี 
13. ประกันอุบัติเหตุพนักงานขาย + พนักงานขับรถ
14. เบี้ยเลี้ยงพนักงานขาย + พนักงานขับรถ
15. เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย
16 ประกันสังคม + กองทุนเงินทดแทน
17. งานเลี้ยงปีใหม่ + จับสลากของขวัญ
18. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com